DAŇOVÝ PORADCE

Nabízíme vyracování a daňového přizání k:

 • dani z příjmu právnických osob (obchodní společnosti, družstva, neziskové společnosti, města a obce),
 • dani z příjmu fyzických osob,
 • DPH,
 • silniční dani,
 • dani z nemovitosti,
 • dani z převodu nemovitostí,
 • dani dědické a darovací,
 • spotřební dani.

Výhody zpracování daňového přiznání daňovým poradcem jsou:

 • odborné zpracování bez chyb,
 • možnost platby daní v odloženém termínu do 30.6.,
 • pojištění daňového poradce.

Jiné služby daňového poradce:

 • zastupování před správcem daně,
 • jednorázové nebo průběžné poskytování poradenských služeb.

Ceny za zpracování daňového přiznání se stanoví dohodou a závisí na množství dokladů a rozsahu činnosti.
Poradenské služby se ocěňují hodinovou sazbou 500 Kč/hod, ke které je možno dohodnout maximální limit ceny.

2010 - 2019 © AUDIT OBCE, s.r.o., design by MoniAK