OCENĚNÍ PODNIKU

Ocenění podniku při prodeji, slučování nebo přeměnách obchodních společností.
Našimi zásadami jsou kvalita a nezávislost znalce.

Nabízíme ocenění:

  • podniku,
  • movitého majetku,
  • nehmotného majetku.

Ceny nelze předem stanovit, vycházejí z velikosti oceňovaného celku, doby existence, účelu posudku a dalších dílčích kriterií.
Ocenění provádí znalec na základě osvědčení Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze.

2010 - 2019 © AUDIT OBCE, s.r.o., design by MoniAK