PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDITORSKÉ SLUŽBY

Služby auditorů jsou poskytovány podle Mezinárodních auditorských standardů a aplikačních doložek Komory auditorů ČR.

Úřednický a neochotný přístup krajských úředníků nahrazujeme individuálním přístupem a poradenstvím s cílem řešit problémy.

Naše zkušenosti s dotacemi z Evropských fondů, z Norských fondů a ostatních dotací vám umožní správně uplatnit způsobilé náklady vašeho projektu.

Našim klientům poskytujeme jako bonus bezplatné poradenské služby v oblasti účetnictví a daní po dobu celého auditovaného období.

Ceny se navrhují individuálně podle různých kriteríí. Hlavním kriteriem jsou velikost účetní jednotky, množství dokladů a složitost účetnictví nebo podnikání.

Nabízíme následující služby auditorů: Orientační ceny:
Přezkoumání hospodaření ÚSC podle zákona č. 420/2004 Sb. od 9.000 Kč u malé obce
od 150.000 Kč u krajského města
Audit čerpání dotací z projektů ESF, státních dotací a nadačních darů podle dotačních nebo darovacích podmínek od 15.000 Kč u dotace EU kolem 10 mil Kč
Audit účetní závěrky podnikatelů podle zákona č. 563/1991 o účetnictví v platném znění od 17.000 Kč malého podniku
Audit konsolidované účetní závěrky podnikatelů podle zákona č. 563/1991 o účetnictví v platném znění od 150.000 Kč
Audit účetní závěrky obecně prospěšných společností a jiných neziskových organizací podle zákona 248/1995 Sb. a nebo dalších předpisů od 9.000 Kč
Audit účetní závěrky veřejných výzkumných institucí podle zákona č. 341/2005 Sb. od 35.000 Kč
Interní audit měst a obcí podle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole v platném znění od 50.000 Kč
Ostatní služby auditorů na základě individuálních požadavků, audit pro zvláštní účely podle rozsahu smluvní cena nebo hodinová sazba 900 Kč
Veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací podle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole v platném znění od 5.000 Kč
2010 - 2017 © AUDIT OBCE, s.r.o., design by MoniAK