PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDITORSKÉ SLUŽBY

Služby auditorů jsou poskytovány podle Mezinárodních auditorských standardů a aplikačních doložek Komory auditorů ČR.

Úřednický a neochotný přístup krajských úředníků nahrazujeme individuálním přístupem a poradenstvím s cílem řešit problémy.

Naše zkušenosti s dotacemi z Evropských fondů, z Norských fondů a ostatních dotací vám umožní správně uplatnit způsobilé náklady vašeho projektu.

Našim klientům poskytujeme jako bonus bezplatné poradenské služby v oblasti účetnictví a daní po dobu celého auditovaného období.

Ceny se navrhují individuálně podle různých kriteríí. Hlavním kriteriem jsou velikost účetní jednotky, množství dokladů a složitost účetnictví nebo podnikání.

Nabízíme následující služby auditorů: Orientační ceny:
Přezkoumání hospodaření ÚSC podle zákona č. 420/2004 Sb. od 18.000 Kč
Audit čerpání dotací z projektů ESF, státních dotací a nadačních darů podle dotačních nebo darovacích podmínek od 20.000 Kč
Audit účetní závěrky podnikatelů podle zákona č. 563/1991 o účetnictví v platném znění od 25.000 Kč
Audit účetní závěrky obecně prospěšných společností a jiných neziskových organizací podle zákona 248/1995 Sb. a nebo dalších předpisů od 25.000 Kč
Audit účetní závěrky veřejných výzkumných institucí podle zákona č. 341/2005 Sb. od 35.000 Kč
Interní audit měst a obcí podle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole v platném znění ceny dohodou dle rozsahu
Ostatní služby auditorů na základě individuálních požadavků, audit pro zvláštní účely ceny dohodou dle rozsahu
Veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací podle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole v platném znění od 8.000 Kč
2010 - 2019 © AUDIT OBCE, s.r.o., design by MoniAK